Pham Quoc Vinh
2 Day Certified Leader Training
  • Date : Dec. 1, 2024, 5:30 a.m. to Dec. 31, 2024, 5:30 a.m.

2 Day Certified Leader Training

Kế hoạch khóa học Laughter Yoga Leader

Giới thiệu:

  • Đây là cấp độ đào tạo tiếp theo sau khóa học cơ bản, ở đó bạn sẽ học các kỹ năng tạo điều kiện để dẫn dắt một nhóm người thông qua các buổi tập Yoga Cười và thiền.
  • Đây là một khóa học 6 bài học sau khóa học cơ bản. Bạn có thể bắt đầu một câu lạc bộ Yoga Cười, dẫn dắt các buổi tập trong các công ty, tập đoàn, phòng tập Yoga và đề xuất các hội thảo công cộng.
  • Bạn có muốn trở thành một nhà lãnh đạo Yoga Cười được chứng nhận và bắt đầu một câu lạc bộ Yoga Cười, dẫn dắt các buổi tập trong các công ty, tập đoàn, trung tâm yoga và thể dục, trường học, trung tâm người cao tuổi và đề xuất các hội thảo công cộng?
  • Quan trọng: Khóa học học cơ bản là một phần của khóa đào tạo lãnh đạo 6 bài học.

 

Buổi 1

• Giới thiệu mục tiêu của khóa huấn luyện người dẫn chương trình Laughter Yoga

• Cơ bản về Laughter Yoga - 5 điểm, 3 lý do, 4 bước và 5 lợi ích

• Tiến hành và dẫn dắt năm bài tập cười kèm theo sự tham gia của học viên

• Bài tập về nhà: Ghi nhớ năm điểm và ba lý do và ghi lại video về năm điểm và ba lý do

 

Buổi 2

• Giới thiệu về những gì xảy ra trong một buổi tập Laughter Yoga

• Tập luyện 4 bước của Laughter Yoga

• Các hệ thống và quy trình trong một buổi tập Laughter Yoga - cách dẫn dắt một buổi tập Laughter Yoga hiệu quả - Hướng dẫn

• Hướng dẫn để thực hành thiền cười

• Dẫn dắt năm bài tập mới hơn, theo sau bởi thực hành của học viên

• Bài tập về nhà: Ghi lại các bài tập khác một mình hoặc cùng gia đình

 

Buổi 3

• Khái niệm và triết lý của yoga cười (cụ thể hơn)

• Chúng ta cần cảm giác hài hước để cười không?

• Làm thế nào để cười khi bạn không muốn cười?

• Làm thế nào để bạn có thể cười khi bạn không hạnh phúc?

• Tại sao trẻ em cười 300-400 lần trong khi người lớn chỉ cười 15 lần?

• Chúng ta có thể tự huấn luyện để cười không?

• Tiếp theo là năm bài tập cười và phiên tập thực hành của học sinh

• Bài tập về nhà: Ghi lại bốn bước của yoga cười và một số bài tập cười, đưa ra hướng dẫn đầy đủ trước khi bắt đầu cười.

 

Buổi 4

• Mối liên kết cơ bản giữa Yoga và cười.

• Cười yoga - khoa học của hơi thở.

• Nghiên cứu khoa học về cười yoga.

• Tiếp đó là năm bài tập cười và buổi tập thực hành của học viên.

• Nhảy cười Bollywood và phiên tập Yoga Nidra ngắn.

• Bài tập về bốn bước cười yoga

 

Buổi 5

• Lợi ích sức khỏe của yoga cười

• Nhớ lại năm lợi ích của cười và tập luyện cùng bạn

• Kế tiếp là năm bài tập cười mới và buổi tập luyện của học viên, ghi lại hướng dẫn cho các bài tập cười.

• Bollywood laughter dance tiếp theo là yoga nidra.

• Bài tập về nhà: Quay một video về lợi ích của Yoga cười

 

Buổi 6

• Club cười là gì, cách khởi động và quảng bá câu lạc bộ cười.

• Hướng dẫn về tầm nhìn - sứ mệnh của các câu lạc bộ cười miễn phí.

• Giới hạn miễn phí và phí trong yoga cười.

• Năm bài tập mới kèm theo phần thực hành của học sinh.

• Luyện tập nhảy cười Bollywood.

• Bài tập về nhà: Quay video thực hiện thêm nhiều bài tập hơn một mình hoặc cùng gia đình.

 

Học viên sẽ nhận được:

  1. Giấy chứng nhận Leader
  2. Tài liệu tập huấn Leader  (PDF)
  3. 40 bài tập kinh điển Yoga Cười(2023)