Pham Quoc Vinh
Pham Quoc Vinh
Physical Laughter Club
Club Images

Hồ Ba Mẫu Laughter Club - Câu lạc bộ Yoga Cười Hồ Ba Mẫu

Laughter Yoga Leaders (Đội ngũ lãnh đạo CLB)

Hồ Ba Mẫu Laughter Club is Laughter Club in Hà Nội, Việt Nam. It has been built by Mr Vinh, in August 2016.

Nowaday, neighbourship in City is not better than in hometown. Not only in Vietnam, but also in the world. 

Laughter Club is the good way for neighbours. We can laugh, sing, dance together everyday.

It is the mission of our laughter club.

 

Câu lạc bộ Yoga Cười Hồ Ba Mẫu - Câu lạc bộ Yoga Cười tại Hà Nội, Việt Nam. Lấy cảm hứng sau khi tham dự Hội thảo Yoga Cười Quốc tế lần 01 tại Malaysia, Clb được thành lập do Thầy Vinh (01/08/2016).

Ngày nay, tình hàng xóm ở Thành phố không tốt hơn ở quê hương. Không chỉ ở Việt Nam, mà trên thế giới cũng vậy.

Câu lạc bộ Yoga Cườii là một cách tốt cho những người hàng xóm. Chúng ta có thể cười, hát, nhảy cùng nhau hàng ngày.

"CHÚNG TÔI LÀ NHỮNG NGƯỜI HÀNG XÓM KHỎE, VUI VẺ"

Đó là sứ mệnh của câu lạc bộ Yoga Cười của chúng tôi.