Smeh joga je bila izuzetno prihva?enj, naro?ito od dece, kako oni nemaju predrasuda i nije ih sram da se ponašaju kao deca jer to i jesu. To, naravno, ne zna?i da roditelji nisu prihvatili Smeh jogu, naprotiv, samo im je trebalo malo da se podsete da su, zapravo, i oni velika dace.
Vežbati Smeh jogu je izuzetno zna?ajno, jer poboljšava naše zdravlje, podsti?e pozitoivnu energiju i povezuje ljude. Kako su svi redovno u?estvovali u jutarnjim i ve?ernjim ?asovima, došlo je do opuštanjia, boljeg upoznavanja, bliskijih odnosa kako me?u, bra?om i sestrama, mamama i tatama, decom i roditeljima, tako i izme?u porodica i cele grupe.
Svi su, verujem, otišli ku?i sa posebnom uspomenom na ovaj kamp." />